Dr. med. dent. Katharina Kocher

Dr. med. dent. Katharina Kocher
  • Studies and specialization at the University of Berne
  • Specialist for Orthodontics (CH)
  • Master in Orthodontics
  • Memberships :
    • SGK (Swiss Orthodontic Society)
    • EOS (European Orthodontic Society)
    • SSO (Swiss Dental Association)